WaSTe  Examensarbeten/Master projects


Avdelningen för Avfallsteknik/Division of Waste Science and Technology

Önskar du göra ditt examensarbete inom ämnesområde Avfallsteknik? I tabellen nedan finns aktuella teman som du kan välja på (de vars status är open). Du kan även komma med egna förslag. Klicka på ditt favorittema för att få närmare upplysningar! Många andra projekt kan vara aktuella, så tala med någon av examinatorerna på avdelningen!

Do you want to make a thesis within Waste Science& Technology? In the table below you can find links to short presentations of some recent masters projects. The ones which has an "open" status may be applied for. Check out the discription to find out more! Many other projects can also be of interest, so consult some of the examiners of the division.

Krav/Demands

Hos oss gör du ditt examensarbete enligt de välavgränsade kraven som ställs av både Samhällsbygnadsinstitutionen och AT. All masters thesis by us has to follow clearly defined demands set out by the department of civil and environmental Engineering and the WST division.
 
New Projects
Status 
Contact
Student
Environmental information technology Always open for discussion Anders Lagerkvist  
Soil remediation technology Always open for discussion Christian Maurice
Waste treatment technology Always open for discussion H Ecke
Landfill technology Always open for discussion Lale Andreas
Andra förslag/other suggestions Always open for discussion A Lagerkvist
Recent projects
Development of liner for final cover for Tveta landfill at Södertälje, Sweden Completed 2001 A Lagerkvist Karin Arvidsson
Sandfilter  - en metod för järnreduktion i lakvatten/ Sand filtration - a method for iron removal in leachate Completed 2001 K Kylefors Maria Ärlestig
Miljöpåverkan  vid  användning  av  hyttsten som  vägbyggnadsmaterial Completed 2001 A Jacobsson Helena Granström
Plockanalys av hushållsavfall/picking analysis of MSW Completed 1998 A Lagerkvist Tommy Ohlsson
Behandling av slagglakvatten i anoxiska filter/treatment of slag leachate in anoxic filters Completed 1999 H Ecke Helena Palmquist
Inventory of the pollution potential from farms within the Kola river basin Completed 2000 A Lagerkvist Jessica Rytter
Kontroll av lakvattenutsläpp i myrmark/assessment of leachate impact on mire land Completed 2001 A Jacobsson Anna Carin Bohm
Behandling av oljehaltiga restprodukter/treatment of oil bearing wastes Completed 1999 A Lagerkvist Anders Kihl

Back to the Division of Waste Science and Technology

Page updated 2004-10-19