Metodutveckling av lakvatten-analyser

Bakgrund

Lakvatten tillverkas på konstgjord väg och spikas med ämnen som kan tänkas påverka den aktuella analysen. Ämnena som som tillsätts är vanligt förekommande i lakvatten. Försöksdesignen grundas på faktorförsök.

Inledande försök samt utvärdering har genomförts för att granska faktorerna.

   

Mål

Få kunskap om hur olika ämnen som kan förekomma i lakvatten påverkar analyssvaren vid standard analyser

Utförande

Arbetsplanen omfattar kompletterande försök av de faktorer som vid de inledande försöken visade en signifikant påverkan på analyssvaren. I huvudsak krävs labarbete för att framställa lösningar som sedan analyseras av en laboratorieassistent. Möjlighet finns att lära sig om aktuell analysmetod.

Omfattning

Uppdraget tar uppskattningsvis 40 timmar.

   

Handledare

Katarina Kylefors, tfn (9)1702, kaky@sb.luth.se, F946

   

Status

Öppet för ansökan 99-02-09