Strukturering av
ansökningsinfo
 
Bakgrund Det finns en mängd stiftelser och andra organisationer som finansierar forskning och verksamhet med anknytning till forskning, t ex anordnandet av seminarier och studieresor. Vid avdelningen har det med åren samlats information av skiftande kvalitet om detta, lagrat i pärmar och svårt att hålla aktuellt.
   
Mål Att strukturera en databas för ansökningsinformation och föra in befintlig information i denna. Att komplettera och uppdatera bristfällig information. 
Utförande Databasen görs med verktyget 4th dimension och publiceras så småningom på webben. Arbetet utförs på avdelningen och skall vara klart i juni 1999.
Omfattning Uppdraget har uppskattats till 40 timmar.
   
Handledare Anders Lagerkvist, tfn (9)1702, kaky@sb.luth.se, F946
   
Status Öppet för ansökan 99-02-09