AT:s krav på examensarbete

 

Innehåll och utförande

Ett genomförande av ett examensarbe innebär att teknologen skall ställas inför olika arbetsuppgifter. Teknologen skall bl a: Arbetet skall präglas av stor självständighet i genomförandet. Detta gäller även om arbetet utförs i grupp. Studenten bör även övas i att sköta skriftlig och muntlig kommunikation under arbetet.

Form och layout

Rapporten skall vara utformad i enlighet med ATs skrivregler.

Språk och språkligt

Arbetet kan utföras på svenska, engelska, tyska eller franska. En svensk (och engelsk) sammanfattning krävs om arbetet utförs på annat språk än svenska. En engelsk sammanfattning krävs om arbetet skrivs på svenska.

Språket skall vara klart och enkelt. Meningsbyggnaden skall i huvudsak vara rak, utan gensuform, och med få bisatser. Bland annat bör man undvika:

Är det rätt tempus? Generellt har man ställt forskningsfrågor och utfört arbetet medan problem, resultat och konklusioner är.

Checklista för granskning av rapport

Följande checklista kan göras som en hjälp vid skrivarbetet.
tillbaka till huvudsida