Registrering av bibliografiska data
 
Bakgrund I avdelningens bibliotek finns litteratur som inte är "elektroniskt" sökbar. Den behöver gås igenom och registreras i databas för att öka tillgängligheten.
   
Mål Att få tillgång till information om avdelningens litteratur via databas.
Utförande Programmet End Note används för registrering av bibliografiska data. All litteratur i avdelningens bibliotek gås igenom på plats. Sökordslistor upprättas inledningsvis.  Arbetet skall vara klart i juni 1999.
Omfattning Uppdraget utförs i 20-timmarsetapper. Flera personer kan arbeta parallellt.
   
Handledare Anders Lagerkvist, tfn (9)1908, al@sb.luth.se, F944
   
Status Öppet för ansökan 99-02-10