Testcelldatabas
 
Bakgrund Under de senaste åren har vi samlat information om testceller. Testceller är små avfallsupplag eller delar av avfallsupplag som konstrueras och drivs i studiesyfte. Projekten kännetecknas av av att de är dyra, svåretablerade och ofta rätt okända. Därför är det av stort värde att kunna göra dessa projekt och deras resultat kända för en bredare publik. 
   
Mål Att göra vid UT befintlig information om testceller tillgänglig och sökbar via www.
Utförande Databas utvecklas (finns redan en excelversion som skall utvecklas vidare). Befintliga artiklar och rapporter går igenom och informationen införs i den nya databasenDatabasen utvecklas i 4th dimension. Arbetet utförs i UT:s lokaler.
Omfattning Arbetet kommer att ta mer än 40 timmar (uppskattningsvis 3-4 ggr 40 timmar) och bör därför utföras av flera personer i samarbete.
   
Handledare Anders Lagerkvist 0920-91908, al@sb.luth.se, Rum F944.
   
Status Öppet för ansökan 99-03-03